TỰ GIỚI THIỆU

TESOL Diploma ( British International Center)

Chứng chỉ TESOL quốc tế
Bachelor of Science, Business Information System - Utah State University - USA
Bằng cử nhân khoa học ( hệ thống tư liệu thống tin thương mại)

Sinh sống và lớn lên tại Hoa Kỳ
Nói va viết trôi chảy hai ngôn ngữ ( Viet và Anh ngữ) như người bản xứ