TỰ GIỚI THIỆU

- Tốt nghiệp loại Khá, lớp Cử nhân Tài năng tiếng Pháp khoá 2006-2010 tại Trường Đại học Hà Nội.

- Kinh nghiệm 03 năm làm gia sư cho các cấp từ tiểu học đến đại học, luyện thi vào trường Chuyên ngữ và Amsterdam Hà Nội.
- Kinh nghiệm 02 năm cộng tác với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Hà Nội trong công tác dịch tài liệu.
- Kinh nghiệm 03 năm công tác tại Cộng hoà Haiti.
- Trình độ tiếng Anh TOEIC 680 điểm, sơ cấp tiếng Trung Quốc.