TỰ GIỚI THIỆU

BẢN THÂN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TPHCM NĂM 2009,ĐÃ THAM GIA CÔNG TÁC TRONG LĨNH VỰC TIẾNG TRUNG QUỐC ĐƯỢC 10 NĂM,TRÌNH ĐỘ TIẾNG HOA LEVEL B,TỪNG ĐẢM NHAN CÔNG VIỆC PHIÊN DICH CHO NHIỀU CƠ QUAN,XÍ NGHIỆP,TỪNG DẠY KÈM TẠI NHÀ.CHỮ GIẢN THỂ VÀ PHỒN THỂ ĐỀU CÓ THỂ DẠY ĐƯỢC.BẢN THÂN ĐAM MÊ NGOẠI NGỮ VÀ TỰ TIN GIẢNG DẠY MỘT CÁCH NHANH,THỰC TẾ NHẤT CHO HỌC VIÊN.