TỰ GIỚI THIỆU

hiện tại e đang là sinh viên năm 2 ngành đại học sư phạm toán . 

Phương pháp dạy của e tùy vào từng học sinh mà e tìm ra phương pháp dạy tốt nhất cho pé. Nếu là học sinh loại khá -giỏi thì e sẽ hứơng pé làm các bài tập trên lớp sao đó e sẽ cho pé làm các bài tập nâng cao tý để phát triển tính tư duy cho pé. Con đối vs các pé trung bình -  yếu e sẽ hướng dẫn pé làm các bài tập trên lớp từng bước kỉ để bé hiểu đc và sao đó dạy các e các bài bên ngoài tý nhưng k quá cao đối vs pé