TỰ GIỚI THIỆU

-  mở lớp dạy kèm cho học sinh lớp 5 tại thành phố buôn ma thuột vào hè .

dạy bổ túc cho học sinh yếu lớp 4 tại trường TH Nghĩa Hưng thuộc xã Nghĩa Hưng- Chư păh.
- Áp dụng các phương pháp khác nhau đối với từng dạng học sinh.