TỰ GIỚI THIỆU

Tôi đã từng đi gia sư nhiều lớp từ lớp 3 đến lớp 11 cho học sinh yếu môn toán tại tp Vinh, với phương pháp dạy theo chủ đề, từ dễ đến khó, các em học sinh đã có những tiến bộ rõ rệt. Tôi mong muốn sẽ đưa những kiến thức tôi có đến các em nhiều hơn nữa.