TỰ GIỚI THIỆU

Anh văn cấp 1:

- Dạy theo chương trình mới,giao tiếp cơ bản: lớp 2,lớp 3
Anh văn cấp 2:
-Dạy theo chương trình mới: lớp 7-8(2 năm)
Anh văn giao tiếp:
-Dạy anh văn giao tiếp cho người mất gốc.
( Luôn chỉ dẫn nhiệt tình cho học sinh hiểu, soạn bài cụ thể và có chọn lọc. Đặc biệt là trẻ em,yêu thích trẻ em và biết nắm bắt tâm lý trẻ em.