TỰ GIỚI THIỆU

Kinh nghiệm 3 năm về dạy kèm, gia sư tất cả các lớp học.

Có năng lực chuyên môn về dạy kèm các môn đã đăng ký vững chắc
Đảm bảo, sau khi dạy một tháng, sẽ lấy lại căn bản cho học sinh yếu trung bình, nâng cao năng lực cho học sinh khá giỏi.
Nhiệt huyết, nhiệt tình, tận tụy, vui vẻ, phương pháp giáo dục đổi mới, đảm bảo phát triển tư duy và đặc thù của người học
Chuyên môn về cử nhân Vật lý, toán. Lớp chọn khoa học tự nhiên, điểm thi đại học 25 điểm.