TỰ GIỚI THIỆU

Kinh nghiệm 3 năm trong việc giảng dạy tiếng anh các cấp, luyện thi đại học, tốt nghiệp, đặc biệt tiếng anh giao tiếp cho người đi làm