TỰ GIỚI THIỆU

Tôi tốt nghiệp đại học Cần Thơ vào tháng 8 năm 2017 với bằng cấp loại Giỏi. Ngành học của tôi là sư phạm Toán học. Trường trung học phổ thông và trung học cơ sở của tôi là Châu Văn Liêm và Đoàn Thị Điểm. 

Tôi đã bắt đầu công việc gia sư vào học kì 2 năm nhất đại học qua sự giúp đỡ của thầy tôi. Đa số học sinh tôi từng dạy qua là lớp 9 nên tôi đã có kinh nghiệm dạy thêm lớp 9 kèm với luyện tuyển sinh lên lớp 10 được 4 năm. Tôi đã dạy thêm toán các lớp từ 6 đến 12. Tôi có thể dạy bằng bảng cũng như tài liệu giấy. Tôi chủ động sưu tầm tài liệu thiết thực từ các trường ở thành phố Cần Thơ cho học sinh.

Điểm mạnh của tôi là: lắng nghe và chia sẻ những khó khăn của học sinh về kiến thức học cũng như những kiến thức xã hội mà tôi biết, cố gắng tìm ra cách để giúp học sinh có thể hiểu được bài một cách dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, tạo cảm giác thoải mái, không gò bó hay áp lực trong giờ học. Ngoài môn chuyên ngành, tôi có thể hỗ trợ học sinh ở môn học Anh Văn hoặc Vật Lý.