TỰ GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp Đại hoc Tây Bắc hệ chính quy loại Kha, chuyện ngành Đh tiểu học. Tôi có kinh nghiệm giảng dạy tiểu học 10 năm. Nhiều năm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi. Hs năng khiếu môn toán và Tiếng việt khối tiểu học đạt nhiều thành tích tốt nhất