TỰ GIỚI THIỆU

- Đã tham gia nhiều khóa học của thầy cô online trên mạng, rút được kinh nghiệm từ việc truyền đạt của các thầy cô.

- Đã kèm 1 bạn cùng lớp thi toán năm 2018 đạt điểm cao.