TỰ GIỚI THIỆU

-Từng dạy anh văn cấp 1 và cấp 2

-Từng dạy tiếng việt cấp 1
-Từng dạy toán lớp 1,2,3
-Từng dạy Hoá, Sinh cấp 2
-Có kinh nghiệm về tin học, máy tính, mạng internet