TỰ GIỚI THIỆU

- Nhập học vào Đại học năm 2015 với chuyên ngành Công nghệ Sinh học; bắt đầu đi dạy từ năm 2. Đến nay thì có được 6 tháng kinh nghiệm dạy kèm tại nhà. Việc giảng dạy của một nhà giáo nghiệp dư quan trọng nhất là ở cách thức giảng dạy và thái độ khi dạy:

+ Cách giảng dạy phụ thuộc vào từng đối tượng và bài test đầu vào.
+ Đi đôi với phương pháp giảng dạy là thái độ vui vẻ, tích cực trong quá trình dạy.
- Năm 2017 thi đậu và được cấp bằng kĩ năng tiếng Trung quốc tế (HSK cấp 4) do Học viện Khổng Tử-Trung Quốc cấp.