TỰ GIỚI THIỆU

- dạy tại trung tâm gia sư đại học sư phạm 1 năm

- giảng dạy phổ thông 4 năm tại Ba Vì
- dạy thêm dạy tại nhà 4 năm