TỰ GIỚI THIỆU

Dạy môn toán,lí 10,11,12,ltđh 5 năm.Có giáo án,phương pháp giảng dạy sát với chương trình học và sức học từng học sinh.có thể dạy nhóm 10-40 học sinh.Nhiệt tình và đam mê với giảng dạy.Tốt nghiệp bách khoa Đà Nẵng.