TỰ GIỚI THIỆU

Mình là giáo viên cấp 3 9 năm rồi. Lâu chưa gia sư. Nhưng thời sinh viên thì gia sư nhiều. Mình học chuyên nghành sư phạm vật lý tại ĐH Vinh. Thạch Sĩ PPDH vật lý