TỰ GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp loại giỏi ngành ngôn ngữ Anh Đại học ngoại Ngữu Huế

Có hơn 2 năm kinh nghiệm dạy kèm tiếng Anh