TỰ GIỚI THIỆU

Em Tên là Như Bình. Hiện tại em là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng thuộc Tỉnh Quảng Ngãi.Em học Khoa Ngoại Ngữ của trường. Về kinh nghiệm dạy kèm cũng như em đi dạy gia sư đã hơn 2 năm về kinh nghiệm, em có thể thiết kế mô hình dạy học cho lớp học vui hơn, có nhiều hoạt đôngn trò chơi làm cho các em có thích thú và ham học. Hiện tại em đã đi dạy kèm gia sư tại nhà,em đã đi dạy tại trung tâm clever academy,em dạy tại quê của em ở Nghĩa Hành nửa ạ.Em xin trân trọng cảm ơn.