TỰ GIỚI THIỆU

Tôi tốt nghiệp ngành Vật lý điện hệ chính quy trường đại học khoa học tự nhiên năm 2006

Năm 2007 học chứng chỉ sư phạm nghiệp vụ bậc 1
Năm 2011 học sau đại học ngành CNTT hệ từ xa trường đại học Công nghệ thông tin.
Tôi có thể dạy tại địa bàn Tiền Giang và Long An.

Rất vui được hợp tác cùng trung tâm./