TỰ GIỚI THIỆU

Tôi tên là: Nguyễn Thị Mai .Hiện tôi đang là sinh viên của trường đại học sư phạm Huế thuộc đại học huế khoa vật lí. Mặc dù vẫn đang còn là sinh viên nhưng tôi lại có khả năng giảng dạy hay, và có phương pháp để cho học sinh của mình tiến bộ nhanh chóng. Về vấn đề chuyên môn thì tôi có thể dạy các môn toán, lí, hóa và có thể dạy rất tốt .Tôi rất mong trung tâm có thể giới thiệu cho tôi làm gia sư.Tôi xin chân thành cảm ơn.