TỰ GIỚI THIỆU

Đã có kinh nghiệm 21 năm công tác tại trường thpt bán công Phan Chu Trinh tỉnh Yên Bái nay là trung tâm dạy nghề -gdtx thành phố Yên Bái 

Nhiều năm đạt giáo viên giỏi cấp trường chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
Đã có nhiều năm làm gia sư và dạy thêm môn hoá có hiệu quả nhiều  học sinh đỗ vào chuyên hoá  và đại học