TỰ GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp cả 2 chuyên ngành là Ngữ văn (đại học) và Giaó dục tiểu học (cao đẳng), đang giảng dạy lớp 4 ở trường tiểu học, và có tham gia dạy thêm ngữ văn.  Lớp 4 dạy được 2 năm và dạy thêm ngữ văn cũng được 2 năm rồi. Nhận Luyện thi đại học Ngữ văn hoặc luyện thi đại học khối C.