TỰ GIỚI THIỆU

Tôi tên là Nguyễn Phước Quỳnh Anh, hiện đang là giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - TP Huế. Tôi tốt nghiệp trường DDHSP ngành Toán - Tin.