DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Vật lý - Đối tượng: Lớp 10
◦ Mã Việc làm: 403
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 3
◦ Lớp: Lớp 10
◦ Môn: Vật lý
◦ Học phí: 900,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 18/09/2012
Thông tin lớp:

Điều kiện: Gia sư tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Vật lý

Nơi dạy: đường Đề Thám
Lịch dạy: Buổi chiều từ 3h00 đến 5h00