DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Luyện thi Đại học
◦ Mã Việc làm: 11658
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 3
◦ Lớp: Luyện thi Đại học
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 10/04/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Ngõ 172 Nguyễn Văn Trỗi - Môn dạy: Tiếng Anh Luyện Đại Học

Dạy môn: Tiếng Việt - Đối tượng: Tiếng Việt cho người nước ngoài
◦ Mã Việc làm: 9525
◦ Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Tiếng Việt cho người nước ngoài
◦ Môn: Tiếng Việt
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 13/01/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Giao tiếp thành thạo tiếng anh hoặc tiếng hàn - Địa chỉ: Cụm CN bình Lục, xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam - Môn dạy: Tiếng Việt

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 6656
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 10/09/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: chắc ngữ pháp, vốn từ vựng tốt - Địa chỉ: khách sạn đồng tâm, thành phố phủ lí - Môn dạy: tiếng anh