DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Hóa học - Đối tượng: Lớp 12
◦ Mã Việc làm: 206937
◦ Địa điểm: Hòa Thành - Tây Ninh
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Lớp 12
◦ Môn: Hóa học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 10/11/2017
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Em muốn ôn Hóa để thi liên thông bác sĩ. Hình thức thi trắc nghiệm và thi theo đề thi tốt nghiệp
- Địa chỉ: A5/1B. Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
- Môn dạy: Môn Hóa