DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 12
◦ Mã Việc làm: 210441
◦ Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre
◦ Số buổi / tuần: 1
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 12
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 25/04/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Ap 1 Son Dong Bên Tre
- Môn dạy: Toán 12

Dạy môn: Tiếng Pháp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 147842
◦ Địa điểm: Giồng Trôm - Bến Tre
◦ Số buổi / tuần: 7
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Pháp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 04/01/2017
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Ap 2 Xa Phong Nam Giong Trom Ben Tre
- Môn dạy: Ngoai Ngu Tieng Phap