DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 210872
◦ Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 16/05/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dậy thật tốt mon toán& bậc thầy về tâm lý!
- Địa chỉ: Xã Bách Thuận Vũ Thư Tb
- Môn dạy: Môn Toán Lớp6