DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 255060
◦ Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 26/12/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

Dạy môn: IELTS 5.5 - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 223849
◦ Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: IELTS 5.5
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 01/10/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Phố Tân Hoa Thị Trấn Thoor Tang Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Ielts 5.5

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 3
◦ Mã Việc làm: 223772
◦ Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 3
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 27/09/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Khu Pho I, Huong Canh, Binh XUyen, Vinh Phuc
- Môn dạy: Toan, Tieng Viet

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 171734
◦ Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 08/06/2017
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dạy theo dạng đề ôn thi của em
- Địa chỉ: Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 137707
◦ Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 29/12/2016
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Quat Luu,binh Xuyen,vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiep Cho Nguoi Di Lam