DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 10
◦ Mã Việc làm: 8979
◦ Địa điểm: TP. Sơn La - Sơn La
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 10
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 18/12/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dạy tại nhà - Địa chỉ: Chiềng Lề - TP Sơn La - Môn dạy: Toán