DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 10529
◦ Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 29/02/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: nghiệp vụ sư phạm tốt - Địa chỉ: Ninh Khánh-ninh Bình - Môn dạy: Toán Lớp 6