DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: IELTS 5.5 - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 158691
◦ Địa điểm: TP. Pleiku - Gia Lai
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: IELTS 5.5
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 16/02/2017
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Can giao vien dai Ielts 5.5, da co kinh nghiem on thi ielts
- Địa chỉ: Pleiku - Gia Lai
- Môn dạy: Tieng Anh