DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 287860
◦ Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 09/07/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Co phuong phat su pham & nghiem khac trong luc giang day
- Địa chỉ: Dong Quang-Dong Hung -Thai Binh
- Môn dạy: Toan, Ly Lop 6