DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 255352
◦ Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 19/01/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: nhiệt tình, có chất luợng, vui vẻ,...
- Địa chỉ: Tổ 7 Đồng Tiến, Hòa Bình
- Môn dạy: Toán Lớp 6