DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 256143
◦ Địa điểm: Châu Thành - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 21/03/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Ấp Bắc B, Châu Thành, Tiền Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 255755
◦ Địa điểm: Cai Lậy - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 24/02/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Day dam thoai
- Địa chỉ: Ap Binh Duc Ca Binh Phu Huyen Cay Lay Tinh Tien Giang
- Môn dạy: Tieng Hoa

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 255698
◦ Địa điểm: Châu Thành - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 21/02/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Nói và viết tiếng trung chuẩn,thành thạo
- Địa chỉ: Ấp Hưng Xã Điềm Hy Châu Thành Tiền Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp Cấp Tốc

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 234796
◦ Địa điểm: Cai Lậy - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 02/12/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Vui vẻ nhiệt tình
- Địa chỉ: KP 1, P5, TX Cai Lậy, Tiền Giang
- Môn dạy: Tiếng Hoa Giao Tiếp

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 223373
◦ Địa điểm: Châu Thành - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 7
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 05/09/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dạng nhiệt tình
- Địa chỉ: Ấp 5A, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung