DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 85337
◦ Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 5
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 06/09/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: nhóm học sinh cấp 2 học đến khi luyện thi chứng chỉ quốc tế
- Địa chỉ: Phường 10
- Môn dạy: Anh Văn