DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 339670
◦ Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 17/11/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Dong Lau Hoan Son Tien Du Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 319350
◦ Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 26/10/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Hiệp Hoà Bắc Giang
- Môn dạy: Học Tiếng Trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 318691
◦ Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 05/09/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Nghe - Nói - Đọc -Viết Tiếng Trung thành thạo
- Địa chỉ: Ân Phú - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 308312
◦ Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 5
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 09/08/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Truyền đạt tốt rễ hiểu
- Địa chỉ: Hoàn Sơn Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 308181
◦ Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 31/07/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Đại học
- Địa chỉ: Tân Hồng,Đại Đồng,tiên Du,bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp