DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Hàn Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 319095
◦ Địa điểm: Yên Bình - Yên Bái
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Hàn Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 05/10/2019
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Tt Yên Bình, Yên Bái
- Môn dạy: Tiếng Hàn

Dạy môn: Tiếng Hàn Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 222016
◦ Địa điểm: TP. Yên Bái - Yên Bái
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Hàn Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 06/07/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Có thể luyện thi để lấy chứng chỉ
- Địa chỉ: Tổ 20, Phường Nguyễn Thái Học, Thành Phố Yên Bái
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc