DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Nhật - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 318689
◦ Địa điểm: Mỏ Cày Nam - Bến Tre
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Nhật
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 05/09/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Nghe , Nói giỏi Chủ yếu mình cần học phản xạ giao tiếp
- Địa chỉ: khu Phố 3 Mỏ Cày Nam Bến Tre
- Môn dạy: Tầm N4