DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Vật lý - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 5070
◦ Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Vật lý
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 15/06/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm - Địa chỉ: pho bA trieu hai duong - Môn dạy: Vật lý 9

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 3567
◦ Địa điểm: Tứ Kỳ - Hải Dương
◦ Số buổi / tuần: 6
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 21/03/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Tôi muốn học cấp tôc - Địa chỉ: thôn phạm xá xã ngọc sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương - Môn dạy: tiếng trung

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 3566
◦ Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương
◦ Số buổi / tuần: 6
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 21/03/2015
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Tôi muốn học cấp tôc - Địa chỉ: thôn phạm xá xã ngọc sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương - Môn dạy: tiếng trung