DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Trung Quốc - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 308337
◦ Địa điểm: Thái Thụy - Thái Bình
◦ Số buổi / tuần: 7
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Tiếng Trung Quốc
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 12/08/2019
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Thành thạo tiếng trung
- Địa chỉ: Thuỵ Trường Thái Thuỵ Thái Bình
- Môn dạy: Học Chữ Trung