Gia sư luyện thi sau đại học tại Cần Thơ

  Hệ thống có 32 gia sư.

Gia sư Lê Thị Thảo Nguyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7314
Quê quán: Bình Đại - Bến Tre
Ngày sinh:16/10/1991
Địa chỉ: đường 3/2 quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/05/2020

Gia sư Nguyễn Duy Khanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2722
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:28/02/1990
Địa chỉ: đường 30/4-Ninh Kiều-Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/05/2020

Gia sư Nguyễn Hữu Kha

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4033
Quê quán: Kế Sách - Sóc Trăng
Ngày sinh:22/07/1986
Địa chỉ: Ninh Kiều- Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/05/2020

Gia sư Nguyễn Thế Vũ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2761
Quê quán: Ô Môn - Cần Thơ
Ngày sinh:01/01/1982
Địa chỉ: Ô Môn - Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/05/2020

Gia sư Phan Đức Giang

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10952
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Ngày sinh:14/02/1985
Địa chỉ: NINH KIEU CAN THO
Giới tính: Nam
Cập nhật:11/05/2020

Gia sư Trần Tú Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3983
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:29/07/1986
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/05/2020

Gia sư Nguyễn Ngọc Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1202
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:03/09/1988
Địa chỉ: 51C, hẽm 51, đường 3/2, Ninh Kiều, TPCT
Giới tính: Nam
Cập nhật:21/03/2020

Gia sư Lâm Hồng Chi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0799
Quê quán: Phú Tân - Cà Mau
Ngày sinh:10/09/1990
Địa chỉ: Nguyen Thi Minh Khai, Tan An, Ninh Kieu, CT
Giới tính: Nữ
Cập nhật:19/03/2020

Gia sư Võ Trọng Nghĩa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1290
Quê quán: Giồng Trôm - Bến Tre
Ngày sinh:26/01/1987
Địa chỉ: QL 91B, TP Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:19/03/2020

Gia sư Trần Đình Minh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4239
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:27/10/1984
Địa chỉ: số 8 Đường số 7 KDC Metro
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/03/2020

Gia sư Nguyễn Văn Toàn

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2801
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Ngày sinh:09/01/1984
Địa chỉ: Cái Răng - Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:02/03/2020

Gia sư Nguyễn Thị Thu Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0723
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Ngày sinh:07/03/1987
Địa chỉ: Kdc 91b-an Khánh- Nink Kiều-cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/02/2020

Gia sư Trần Thanh Sang

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0862
Quê quán: Long Phú - Sóc Trăng
Ngày sinh:09/09/1988
Địa chỉ: KV3 - Anh Khánh - Ninh Kiều - Cần THơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:14/02/2020

Gia sư Đinh Cao Tường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23831
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:04/10/1983
Địa chỉ: Hưng Phú 1, Hưng Lợi, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:11/02/2020

Gia sư Võ Văn Sĩ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2187
Quê quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long
Ngày sinh:25/03/1985
Địa chỉ: 25/10 C, Đường Nguyễn Văn Linh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/02/2020

Gia sư Nguyễn Thúy Diễm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19837
Quê quán: Gò Quao - Kiên Giang
Ngày sinh:11/12/1984
Địa chỉ: 97/16 Ngô Quyền, Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/02/2020

Gia sư Lê Quốc Sĩ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0036
Quê quán: Phú Quốc - Kiên Giang
Ngày sinh:23/03/1987
Địa chỉ: đường 30/04, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:07/02/2020

Gia sư Lê Duy Thanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3527
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:26/05/1992
Địa chỉ: Ninh kiều - Cân Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/02/2020

Gia sư Nguyễn Bảo Khuyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19647
Quê quán: Long Hồ - Vĩnh Long
Ngày sinh:09/11/1985
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ Nối Dài - An Khánh - Ninh Kiều -cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/02/2020

Gia sư Đoàn Thị Loan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10232
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:04/01/1979
Địa chỉ: TRƯỜNG TC GTVT MIỀN NAM
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/02/2020

Gia sư Thái Nhi Hiệp

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17115
Quê quán: TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu
Ngày sinh:10/11/1990
Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:11/12/2019

Gia sư Nguyễn Hoàng Phúc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36399
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:15/09/2000
Địa chỉ: Ktx B - Đhct
Giới tính: Nam
Cập nhật:22/09/2019

Gia sư Ngô Trung Hiếu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0350
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:19/07/1992
Địa chỉ: Hùng Vương, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:14/08/2018

Gia sư Quan Văn Út

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0150
Quê quán: Vĩnh Lợi - Bạc Liêu
Ngày sinh:29/08/1989
Địa chỉ: Q6, Khu 1 Đại Học Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/03/2017

Gia sư Phạm Thiên Nga

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17942
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: 410 Đường 30/4, P.hưng Lợi, Q.ninh Kiều
Giới tính: Nữ
Cập nhật:19/06/2016

Gia sư Nguyễn Võ Thái Trân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT1203
Quê quán: Ngã Năm - Sóc Trăng
Ngày sinh:15/12/1990
Địa chỉ: Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:31/05/2016

Gia sư Võ Minh Phước

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1161
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:22/03/1990
Địa chỉ: Nhà trọ Tư Thành , hẽm 124 , đường 3/2 , quận Ninh Kiều , Tp Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/05/2016

Gia sư Đặng Lâm Ngọc Diệu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2480
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:28/09/1993
Địa chỉ: 394 đường 30/4
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/05/2016

Gia sư Đặng Kim Quốc Hùng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1206
Quê quán: Bình Thuỷ - Cần Thơ
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: 53/25 nguyen viet dung
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/05/2016

Gia sư Bùi Kiều Diễm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0512
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:03/10/1989
Địa chỉ: phòng 33, ktx A1, khu II ĐHCT
Giới tính: Nữ
Cập nhật:30/04/2016