Gia sư chuyên đề, chứng chỉ nghề tại Cần Thơ

  Hệ thống có 25 gia sư.

Gia sư Phạm Anh Khương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26572
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/11/1995
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:15/05/2020

Gia sư Đặng Mỹ Phương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0748
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/06/1987
Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/05/2020

Gia sư Nguyễn Thị Kim Phụng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6626
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:03/07/1988
Địa chỉ: 50/5 tran hoang na
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/05/2020

Gia sư Võ Thanh Ngân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32596
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:25/06/1992
Địa chỉ: Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/05/2020

Gia sư Thái Thảo Vy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34631
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:18/07/2000
Địa chỉ: Đ.3/2, P.an Khánh, Q.ninh Kiêù, Tp.cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:20/03/2020

Gia sư Huynh Thi Ut

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30510
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Ngày sinh:13/05/1989
Địa chỉ: Sn49,to 37 Kv6,hung Phu,cai Rang,tp Can Tho
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/03/2020

Gia sư Phạm Thành Công

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 28812
Quê quán: Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Ngày sinh:21/07/1994
Địa chỉ: 135/21e Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:02/03/2020

Gia sư Phan Cảnh Quang Hưng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24878
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: 29/11 Nguyễn Trãi
Giới tính: Nam
Cập nhật:22/02/2020

Gia sư Nguyễn Thanh Tâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30422
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Ngày sinh:20/07/1995
Địa chỉ: Kdc 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/02/2020

Gia sư Huỳnh Thị Minh Hồng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35253
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:08/05/1990
Địa chỉ: Đường Quang Trung, Xuân Khánh, Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/02/2020

Gia sư Trần Thị Kiều Diễm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10179
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Ngày sinh:09/01/1989
Địa chỉ: Trà Ôn-Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/02/2020

Gia sư Dương Mỹ Ngọc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3872
Quê quán: Vĩnh Châu - Sóc Trăng
Ngày sinh:03/12/1992
Địa chỉ: ktx khu B, trường đại học Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/02/2020

Gia sư Lê Tấn Tài

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0475
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Ngày sinh:01/01/1986
Địa chỉ: Hòa Bình, Trà Ôn
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/02/2020

Gia sư Nguyễn Bảo Trâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36238
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:25/02/2000
Địa chỉ: Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Tp. Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:02/02/2020

Gia sư Nguyễn Huỳnh Anh Duy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10412
Quê quán: Bình Thuỷ - Cần Thơ
Ngày sinh:24/05/1987
Địa chỉ: CMT8 - P. An Thới - Q. Bình Thủy - TP. Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:02/12/2019

Gia sư Trần Huỳnh Hải

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34083
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:28/10/1990
Địa chỉ: Lê Lợi, Phường Cái Khế Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:30/11/2019

Gia sư Trần Đình Tú

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25935
Quê quán: Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Ngày sinh:01/08/1990
Địa chỉ: Q.ninh Kiều - Tp.cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/09/2019

Gia sư Trần Đình Tú

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36159
Quê quán: Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Ngày sinh:01/08/1990
Địa chỉ: Đường 47, Phường Phú Thứ, Cái Răng , Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/08/2019

Gia sư Nguyễn Trung Chánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34701
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:08/03/1995
Địa chỉ: 3/2 Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:13/01/2019

Gia sư La Nguyễn Quốc Vinh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34767
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:29/03/1988
Địa chỉ: Đường 22, Khu Dân Cư Thới Nhựt 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:22/11/2018

Gia sư Võ Huỳnh Hưng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 28835
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:30/09/1982
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, An Hội, Ninh Kiều, Tpct
Giới tính: Nam
Cập nhật:19/07/2017

Gia sư Lê Khôi Nguyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 28694
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/12/1997
Địa chỉ: 117/12c Hoàng Văn Thụ, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:18/07/2017

Gia sư Nguyễn Tý

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20933
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:25/02/1990
Địa chỉ: Đường Trần Khánh Dư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thưo
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/06/2016

Gia sư Lê Quốc Trạng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0153
Quê quán: An Phú - An Giang
Ngày sinh:07/06/1987
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/05/2016

Gia sư Nguyễn Hoàng Quân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0888
Quê quán: Long Hồ - Vĩnh Long
Ngày sinh:19/10/1994
Địa chỉ: Nhà trọ 152k/16 hẻm liên tổ 11-20 phường An Phú quận Ninh Kiều tp Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/05/2016

1