Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 10456
Họ tên:

Lê Văn Nhánh

Nguyên quán: Châu Thành - An Giang
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1995
Ngày đăng ký: 02/06/2015
Ngày cập nhật: 11/12/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: KTX Khu A_ Đại học Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Trườn Đại Học Cần Thơ
Mức lương: từ 30000 đồng đến 60000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Bảo vệ thực vật   Trình độ: SV ĐH năm 2 Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Hóa học Sinh học
Lớp dạy:
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi chiều Thứ 3 - Buổi chiều
Thứ 4 - Buổi sáng Thứ 4 - Buổi chiều
Thứ 5 - Buổi sáng Thứ 5 - Buổi chiều
Thứ 6 - Buổi sáng Thứ 6 - Buổi chiều
Thứ 6 - Buổi tối Thứ 7 - Buổi sáng
Thứ 7 - Buổi chiều Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi sáng Chủ nhật - Buổi chiều
Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ TP. Long Xuyên - An Giang
Số lượt xem: 445