Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 17952
Họ tên:

Mai Thanh Tuấn

Nguyên quán: TP. Hải Dương - Hải Dương
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1993
Ngày đăng ký: 20/02/2016
Ngày cập nhật: 03/12/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Phố Bắc Sơn Phường Quang Trung Tp.hải Dương
Nơi công tác (học tập): Trường Đại Học Hải Dương
Mức lương: từ 50000 đồng đến 70000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Hóa học Tin học
An toàn lao động
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Hải Dương - Hải Dương
Số lượt xem: 235