Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 19382
Họ tên:

Bùi Trương Quốc Thắng

Nguyên quán: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1994
Ngày đăng ký: 12/04/2016
Ngày cập nhật: 29/12/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Đại hoc Cần Thơ
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Hóa học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Vật lý Hóa học
Lớp dạy:
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi chiều Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi chiều Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi chiều Thứ 4 - Buổi tối
Thứ 5 - Buổi chiều Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi chiều Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi chiều Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi chiều Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long
Bình Minh - Vĩnh Long Long Hồ - Vĩnh Long
Số lượt xem: 591