Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 2127
Họ tên:

Trần Bích Thủy

Nguyên quán: Hương Trà - Huế
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1995
Ngày đăng ký: 05/03/2014
Ngày cập nhật: 25/09/2017
Hot Line: 0984733768 - Cô Thủy
Địa chỉ: Bảo Vinh
Nơi công tác (học tập): khoa hoa-dhsp hue
Mức lương: từ 50 đồng đến 100 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Hóa học
Lớp dạy:
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi tối Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi tối Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Binh Tân - Sài Gòn Bình Thạnh - Sài Gòn
Tân Bình - Sài Gòn Tân Phú - Sài Gòn
Số lượt xem: 410