Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 22504
Họ tên:

Vương Lữ Trân Châu

Nguyên quán: TP. Hội An - Quảng Nam
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1997
Ngày đăng ký: 06/08/2016
Ngày cập nhật: 03/01/2020
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Hội An
Nơi công tác (học tập): Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Mức lương: từ 80 đồng đến 150 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Công nghệ thông tin   Trình độ: SV ĐH năm 1 Gia sư Alpha
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học Tiếng Nhật
Tiếng Việt Lập trình Pascal
Lập trình C, C++ căn bản Anh văn trẻ em
Tiếng Anh A1
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Hải Châu - Đà Nẵng Liên Chiểu - Đà Nẵng
TP. Hội An - Quảng Nam
Số lượt xem: 406