Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 23553
Họ tên:

Trần Thị Thu Quyên

Nguyên quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1994
Ngày đăng ký: 21/09/2016
Ngày cập nhật: 15/02/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 61/18 Võ Tùng, Tp Quãng Ngãi
Nơi công tác (học tập): Đại học phạm văn đồng
Mức lương: từ 50 đồng đến 70 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Số lượt xem: 668